Bóg się nie zmienił

Janek  | 

Wiele razy rozmawiając o Bogu słyszałem zdania typu "Bóg jest surowy, ale Jezus jest dobry".

Czytając Stary Testament można zobaczyć Boga Potężnego i Surowego. Utopił populację całej ziemi za dni Noego, później nakazał Izraelowi aby doszczętnie wybili wszystkich mieszkańców ziemi kaananejskiej - mężczyzn, kobiety, dzieci i zwierzęta. Ale gdy czytamy Nowy Testament widzimy Boga, który przez Jezusa uzdrawia chorych, jada z grzesznikami, odpuszcza winy. Ludzie często nie mogą pogodzić tych dwóch obrazów i dochodzą do różnych wniosków. Niektórzy oddzielają Syna od Ojca mówiąc, że Syn jest kimś innym niż Ojciec. Inni twierdzą, że Bóg się po prostu zmienił, nie jest już surowy ale łagodny, akceptujący i kochający każdego człowieka, nigdy się nie gniewa.

Tymczasem Pismo Święte mówi o tym, że Bóg się nie zmienia a Sam Pan Jezus powiedział "Ja i Ojciec jedno jesteśmy". Ewangelia Jana tłumaczy, że wszystko co się stało, stało się przez Słowo czyli Syna Bożego. Dotyczy to zarówno Starego jak i Nowego Testamentu. To Ojciec i Syn stworzyli dobry świat i bardzo dobrego człowieka na Swoje podobieństwo, a później z powodu ludzkiego grzechu wygnali ich z Raju. To Ojciec i Syn zachęcali Kaina aby nie grzeszył, a potem spuścili deszcz ognia na Sodomę i Gomorę. To Ojciec i Syn uzdrawiali i przebaczali grzechy. To Ojciec i Syn tak ukochali świat, że oddali to co najcenniejsze aby go ratować. To Ojciec i Syn będą sądzić świat - udziałem niektórych ludzi stanie się Królestwo Boże, a udziałem innych Jezioro Siarki i Ognia.