Bójcie się Tego

Janek  | 

"I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą; bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w piekle." - Mat. 10:28

Pan Jezus mówi, że ludzie mogą zabić ciało i tu kończy się ich siła. Naturalne, że boimy się śmierci i nie chcemy, by ktoś nas zabił.

Ale Pan naucza większej prawdy. Nie bój się człowieka, który zabija ciało, ale bój się Boga, który może ciało i duszę wrzucić do piekła.

 

Jakie jest przesłanie tych wersetów?

Człowiek ma duszę, ktorej inny człowiek nie może skrzywdzić, ale Bóg może. I ta perspektywa powinna nas bardziej przerażać niż śmierć ciała.

Pan Jezus mówi, że Boży gniew jest straszniejszy niż śmierć, to coś więcej niż śmierć.

 

"Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego." - Hebr. 10:31

Chwała Bogu! Obyśmy tylko przez trwanie w Jego Słowie i szczerej miłości, byli zachowani owego dnia od gniewu a mogli żyć z Nim.