Musicie się Na Nowo Narodzić!

Janek  | 

Czy aby na pewno wierzysz?

Czy aby na pewno jesteś dzieckiem Bożym?

Czy aby na pewno wierzysz w Jezusa, takim jakim On jest?

 

« Musicie się Na Nowo Narodzić! »

"Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego, którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga." - Ew. Jana 1:12-13

"Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego." - Ew. Jana 3:5

 

Czy przeżyłeś narodzenie na nowo?

To nie jest tak, że skoro wierzysz w Boga, to znaczy że się narodziłeś na nowo. Nawet jeśli był ciężki okres w Twoim życiu, trafiła w Twoje ręce Biblia i od tamtej pory czytasz - to nie oznacza na pewno, że już jesteś osobą narodzoną z Boga.

Nie daj sobie niczego wmówić! Nie daj się oszukać!

 

Narodzić się na nowo, to znaczy narodzić się z Ducha Jezusa Chrystusa. To nie jest coś, co zostaje w Tobie tylko na poziomie słów, albo motorycznej aktywności - że zaczniesz trochę więcej się modlić, chodzić do zboru, albo poznasz ukrytą, elitarną prawdę o jakiejś nauce biblijnej.

 

Narodzić się z Boga, to umrzeć dla grzechu. Gdy Duch Boży zaczyna mieszkać w człowieku, to zmienia się wszystko.

Biblia mówi, że Duch Święty przekonuje o grzechu - wraz z narodzeniem na nowo przyjdzie w Twoje serce głębokie poczucie Twojej grzeszności i nieczystości.

Biblia mówi, że Duch Święty przekonuje o sądzie - Kto uwierzy będzie zbawiony, a kto nie uwierzy będzie potępiony. Serce przenika bojaźń od Boga! Grzeszników czeka sąd a straszna to rzecz wpaść w ręce Boga Żywego!

Biblia mówi, że Bóg daje Ducha Miłości - wraz z narodzeniem na nowo będziesz chcieć kochać ludzi, pomagać im, głosić im miłość!

Biblia mówi, że Prawda was wyswobodzi - narodzenie na nowo przynosi wolność w Chrystusie - Bóg usuwa uzależnienia, depresje, wady charakteru, złe uczucia, gniew, nienawiść, leczy choroby!

 

Obecność Ducha Świętego w człowieku charakteryzuje też to, że Duch Boży uświęca. Taki człowiek nie poprzestaje na samym nawróceniu, ale walczy by być światłością świata, czystym i nienagannym, kochającym, pokornym i służącym innym!

 

Jeśli brakuje tego w Twoim życiu - jest nadzieja!

Pan powiedział "Proście a będzie Wam dane, Szukajcie a znajdziecie, Kołaczcie a otworzą Wam!".

 

Pan Bóg nienawidzi grzechu i brzydzi się nim, ale kocha i zbawia każdego grzesznika, który che się do Niego nawrócić i porzucić swój grzech!

Szczególnie jeśli czujesz się w swoich grzechach bezsilny, pusty i słaby. Albowiem to co słabe wybrał Bóg! :)